Flaka Haliti

Muscle Zebra - The place i thought i reached seems to have moved again, 2021. © Flaka Haliti / Deborah Schamoni Gallery. © Photo Kilian Blees
Three spined Stickeback - maybe I ate it, 2021. © Flaka Haliti / Deborah Schamoni Gallery. Photo © Kilian Blees

Flaka Haliti (1982, RKS) është një artiste praktika e së cilës përfshin mix media dhe instalacione hapësinore me një qasje specifike ndaj vendit në të cilin zhvillohen.

Haliti, hulumton temën e përvetësimit dhe ri-lidhjes në punën e saj në mënyrë që të krijojë modele të reja e hibride. Ajo angazhohet me reflektimin politik dhe preokupimet gjeopolitike duke theksuar se si perceptime të ndryshme vizuale dhe konceptuale mund të ndryshojnë perceptimet individuale. Përmes punës së saj, ajo reflekton mbi tema si: kufijtë territorial dhe fuqitë, përfshirë kufijtë shtetëror ose ente si Kombet e Bashkuara ose Bashkimi Evropian.

Puna e Halitit përballet me politikën e mjegullt të të ndërtimit të identitetit, duke synuar të shkojë përtej kategorizimeve të gjinisë ose ideve kombëtare të përkatësisë.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Flaka Haliti

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Pallati i Rinisë dhe Sporteve

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Flaka Haliti

22.07 → 30.10.2022 00.00
Pallati i Rinisë dhe Sporteve

Past

Event

Bisedë me Flaka Halitin dhe Joanna Warsza-n

08.09.2022 18.00-20.00
Fabrika e Tullave