Flaka Haliti

Muscle Zebra - The place i thought i reached seems to have moved again, 2021. © Flaka Haliti / Deborah Schamoni Gallery. © Photo Kilian Blees
Three spined Stickeback - maybe I ate it, 2021. © Flaka Haliti / Deborah Schamoni Gallery. Photo © Kilian Blees

Flaka Haliti. Umetnička praksa Fljake Haljiti (1982, RKS) uključuje miks medija, skulpture i prostornih instalacija sa odlučnim pristupom zasnovanim na prostoru na kome se radi.
Haljiti ispituje teme prisvajanja i preuređenja u svojim radovima sa namerom da stvori nove, hibridne šablone.

Ona se uključuje u političke refleksije i geopolitičke preokupacije kroz naglašavanje toga kako različiti vizuelni i konceptualni pogledi mogu da promene percepciju. Kroz svoj rad, ona pregovara o temama kao što su teritorijalne granice i moć, uključujući nacionalne granice i udruženja kao što su Ujedinjene nacije ili Evropska unija.

Haljitin rad konfrontira nebuloznu politiku konstruisanja identiteta, težeći da ode iza kategorizacije roda ili nacionalnih ideja pripadanja.

Permanent

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Flaka Haliti

22.07 → 30.10.2022 00.00
Palata za omladinu i sport