Aktualisht mund të aplikoni për këto pozita të punës:

Ekipi i Manifesta 14 do të vazhdojë të rritet gjatë muajve të ardhshëm. Ju lutemi ta vizitoni këtë faqe për vendet e lira të tjera.