Partnerët

Manifesta 14 Prishtina bëhet e mundur ndërmjet mbështetjes nga partnerët tanë.

Iniciuesit
Partnerët Publik
Sponsori Kryesorë
Partnerët Kryesorë