Thirrje të Hapura

Momentalisht i kemi këto thirrje të hapura:

Manifesta 14 do të vazhdojë të publikojë thirrje të hapura në muajt e ardhshëm, ju lutemi ta vizitoni këtë faqe për thirrje të reja