Trenutno zapošljavamo sledeće kadrove:

Tim Manifesta 14 će nastaviti da raste u dolazećim mesecima, tako da pratite naše objave na ovoj stranici.