Fondet për secilin edicion të ri të Manifestës mblidhen nga fillimi ndërsa eventi menaxhohet nga një përzierje e anëtarëve të ekipit të përhershëm ndërkombëtar dhe specialistëve vendës. Manifesta punon nga zyrat e saj në Amsterdam dhe në qytetin mikpritës.

Nga selia e vet në Amsterdam, ekipi i përhershëm i Manifestës siguron shtyllën për qeverisjen dhe produksionin e Bienales Evropiane Nomadike. Për secilin edicion të Manifestës, ekipi i përhershëm konceptualizon një projekt të ri në bashkëpunim me partnerët e qytetit mikpritës.

Ekipi i Manifesta punon për periudha të gjata në vendin nikoqir për të siguruar që sinergjia midis përvojës së tyre ndërkombëtare dhe ekspertizës lokale të mbetet si një trashëgimi në vendin mikpritës. Vazhdimësia e Manifestës bazohet në bashkëpunimin dhe bartjen e njohurive, të nxitura nga një rrjedhë e vazhdueshme e aktiviteteve, në të cilën kërkimi dhe inovacioni kuratorial luajnë një rol thelbësor.

Aktualisht, ekipi lokal përbëhet nga koordinatorët e departamenteve me seli në Prishtinë dhe do të rritet brenda disa muajve të ardhshëm.

 

 

Organizata

Hedwig Fijen
Drejtore

Catherine Nichols
Ndërmjetësuese Kreative

Departamentet

BIZNES

Departamenti i Biznesit krijon strukturën kurrizore administrative, ligjore dhe financiare në secilin edicion, dhe është përgjegjës për menaxhimin e të gjitha aspekteve financiare, njerëzore, ligjore, administrative, operacionale dhe të qeverisjes së organizatës.

Paul Domela
Drejtues i Biznesit dhe Administratës

Besa Zogaj
Koordinatore e Lartë e Biznesit

Dea Dedi
Front Desk Coordiantor

Vlera Kupa
Zyrtare e Biznesit dhe Administratës

Teuta Hoxha Jahaj
Asistente Personale e Drejtores së Manifesta 14

Pranvera Begolli
Menaxhere e Ekipit Mbështetës

Urata Kajtazi
Zyrtare e Mikpritjes

Faruk Bujari
Asistent i Zyrës

ZHVILLIM

Departamenti i Hulumtimit dhe Zhvillimit hulumton një larmi të modeleve plotësuese të financimit dhe zbaton një pjesë të rëndësishme të buxheteve të Manifestës, duke mbledhur fonde për Manifesta 14 Prishtina, duke krijuar marrëdhënie të qëndrueshme me financues (ndër)kombëtarë publik dhe privat, përfshirë dhënien individuale, sponsorizimet dhe partneritete të tjera.

Marieke van Hal
Drejtuese e Kërkimit dhe Zhvillimit

Arif Muharremi
Menaxher i Projektit Creative Europe

Rina Gurgule
Koordinatore e Zhvillimit

Hadis Karatashi
Asistent i Zhvillimit

EDUKIM

Programi i Edukimit dhe Ndërmjetësimit është një pjesë thelbësore e Manifestës që buron nga takimet me një larmi akterësh vendor në qytetet pritëse të Manifestës, duke përfshirë banorët, arsimtarët, artistët, historianët, aktivistët dhe shoqatat. Në secilin edicion të Manifestës, programi merr forma të ndryshme, gjithmonë duke konsideruar audiencën dhe bashkëpunëtorët si faktorë thelbësor.

Yana Klichuk
Drejtuese e Edukimit dhe Mësimit

Erleta Morina
Koordinatore e Edukimit

Roni Idrizaj
Menaxher i Projekteve të Ndërmjetësimit

Enes Salaji
Menaxher i Hapësirës dhe i Eventeve me Komunitetin

Rina Statovci
Menaxhere e Hapësirës dhe e Eventeve me Komunitetin

Donarta Fetahu
Praktikante e Edukimit

Njomza Dragusha
Koordinatore e Hulumtimit dhe Edukimit

Genta Shabani
Koordinatore e Edukimit dhe Ndërmjetësimit

Rina Gosalci
Menaxhere e Projekteve të Edukimit

Velsa Shabani
Asistente e Ndërmjetësimit dhe Prenotimeve Grupore

Emirjona Metolli
Praktikante e Edukimit

KOMUNIKIM, MARKETING & PUBLIKIME

Departamenti i Komunikimit, Marketingut dhe Publikimeve është përgjegjës për strategjinë e brendit/markës, mardhëniet me publikun dhe partneritetet mediatike, dizajnin dhe identitetin e brendit/markës, komunikimin dixhital dhe social dhe menaxhimin e komunitetit, për ngjarjet, marketingun, si dhe për krijimin e të gjitha botimeve për Manifesta. Departamenti është përgjegjës për komunikimet e brendshme dhe të jashtme.

Emilia van Lynden
Drejtuese e Marketingut, Komunikimit dhe Publikimeve

Nita Deda
Koordinatore e Komunikimit

Sophie Schade
Koordinatore e Zhvillimit të Publikut

Dardan Hoti
Zyrtar për Media

Blerina Kanxha
Asistente e Komunikimit

Qëndresa Zeka
Asistente e Komunikimit Digjital

Rubin Popova
Asistent i Komunikimit

Alex Fisher
Intern

Anna Thornton
Koordinatore e Komunikimit dhe Marketingut

Oda Haliti
Koordinatore e Marketingut dhe Marrëdhënieve me Publikun

Rina Krasniqi
Koordinatore e publikimeve

Adrian Berisha
Koordinator i Eventeve

Simon Kurti
Asistent i Komunikimit dhe Marketingut

Izet Čučulj
Asistent i Zhvillimit të Publikut

PRODUKSION

Departamenti i Produksionit shoqëron konceptualizimin e programit dhe është përgjegjës për zbatimin e ideve programore në struktura konkrete në bashkëpunim të ngushtë me kontribues të jashtëm, si krijues ndërmjetësues, artistë dhe pjesëmarrës, akterë lokal dhe anëtarë të ekipit.

Tatiana Tarragó
Drejtuese e Produksionit dhe Programimit

Dren Maliqi
Koordinator i Produksionit

Sara Rodiqi
Producente

Vildane Maliqi
Asistente e Produksionit

Vanesa Orana
Asistente e Produksionit

Carlo Coppola
Koordinator i Lartë i Produksionit

Lendita Idrizi
Producente

Engjëll Berisha
Producent

Ylber Havolli
Asistent i Produksionit

Rreze Kurteshi
Asistente e Produksionit

ANËTARË TË BORDIT MANIFESTA 14 PRISHTINA:

Hedwig Fijen, drejtore e Manifesta
Yll Rugova, Nënkryetar i Bordit të Manifesta 14 Prishtina
Andrea Cusumano, Ish-Këshilltar i kulturës së qytetit të Palermos
Niels De Ru, Partner në firmën ligjore Allen & Overy LLP
Besa Luci, Kryeredaktore dhe Themeluese e Kosovo 2.0
Vesa Sahatçiu, Këshilltare për Kulturë e Kryetarit të Komunës së Prishtinës