raumlaborberlin

Floating University Berlin, 2018. © Victoria Tomaschko / raumlaborberlin
Future One, 2011. © raumlaborberlin

raumlabor është një kolektiv me bazë në Berlin prej nëntë anëtarësh të cilët kanë të përbashkët eksperiencën e tyre në fushën e arkitekturës. Si arkitektë, artistë, performues, krijues dhe kuratorë ata kanë cekur në një mori të ndryshme hapësirash ndërveprimi. Grupi u zhvillua në vitin 1999 nga një interes të përbashkët në një kuptim më të zgjeruar të arkitekturës, e që prej atëherë është themeluar si Praktika Urbane.

Metoda e punës së raumlabor është e orientuar drejt veprimit me fokus në prodhimin e përbashkët të hapësirës si një proces i hapur dhe i paanshëm. Një shembull i projekteve të tyre të mëparshme është Floating University në Berlin, një strukturë e përkohshme lundruese në fushën e aviacionit të ish-aeroportit Tempelhof në Berlin, Gjermani.

Permanent

Urban Interventions

Tullëtorja

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Fabrika e Tullave

Past

Event

“Common grounding” një turne special i zhvilluar nga Sabine Zahn dhe i udhëzuar nga Okan Xhemaili që përshkon Fabrikën e Tullave në Prishtinë

29.09 → 30.10.2022 09.45-11.15
Fabrika e Tullave