Urban Interventions

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Fabrika e Tullave

participants

raumlaborberlin

Tullëtorja

[Working on] Common Ground , 2015-2020, © raumlaborberlin Photo © Manifesta 14 Prishtina Ivan Erofeev
Working on] Common Ground , 2015-2020, © raumlaborberlin Photo © Manifesta 14 Prishtina Ivan Erofeev

Në [Të punuarit në] Atë që na bashkon, një laborator 100 ditor për mësim eko-urban dhe ndërtimtari, raumlabourberlin ndërlidh historitë që rizbulohen në hapësirën e ish-Fabrikës së Tullave mes sfidave bashkëkohore si ndotja, ruajtja, ekonomitë qarkore dhe rigjenerative, ndërtimtarinë e qëndrueshme, lëvizshmërinë dhe kujdesin klimaterik.

 

Event

Closing Event of Manifesta 14 Prishtina

30.10.2022 18.00-21.00
Fabrika e Tullave

Workshop

Punëtoria e ndërtimit të furrës prej balte nga GAIA.

09.10.2022 10.00-17.00
Fabrika e Tullave

Workshop

Punëtoria e Climate Change Assosiation

24.09.2022 13.00-16.00
Fabrika e Tullave