raumlaborberlin

Floating University Berlin, 2018. © Victoria Tomaschko / raumlaborberlin
Future One, 2011. © raumlaborberlin

raumlabor je devetočlani kolektiv nastanjen u Berlinu sa zajedničkom profesionalnom pozadinom u arhitekturi. Kao arhitekte, umetnici, performeri, pronalazači i kustosi, uključili su se u različite prostore aktivnosti.

Grupa je nastala 1999. iz zajedničkog interesa za šire razumevanje arhitekture koje je kasnije, tj. danas definisano/imenovano kao urbanističke prakse.

Njihova metoda rada je situaciona i orijentisana je na akciju, sa fokusom na kolaborativno stvaranje prostora kao otvorenog i nepristrasnog procesa. Primer njihovog prethodnog projekta je „Plutajući univerzitet u Berlinu“, savremena plutajuća struktura u basenu nekadašnjeg Tempelhof aerodroma u Berlinu (Nemačka).