PykëPresje

Newly conceived 2021, RKS

PykëPresje është një kolektiv i cili punon kryesisht në publikime. Ata drejtojnë një hapësirë të pavarur kulturore dhe një librari në Prizren. PykëPresje prodhon publikime eksperimentale e radikale, organizon ekspozita, programe disktutimi dhe punëtori. Fokusi i tyre është në dokumente dhe arkiva internacionaliste e revolucionare, duke theksuar historitë vendase të lëvizjeve të njerëzve, të emancipimit gjinor dhe vetëdijësimit klasor duke sfiduar narrativat komb-shtet.

PykëPresje është formuar nga Sezgin Boynik (1977, RKS), Blerta Haziraj (1994, RKS), Somer Spat (1996, RKS) dhe Tevfik Rada (1991, RKS).

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – PykëPresje

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Kino ARMATA

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – PykëPresje

22.07 → 30.10.2022 00.00
Kino ARMATA