PykëPresje

Newly conceived 2021, RKS

PykëPresje je kolektiv koji pre svega radi sa štampanim materijalom. Oni vode nezavisan kulturni prostor i knjižaru u Prizrenu. PykëPresje producira eksperimentalne radikalne publikacije, organizuju izložbe, diskurzivne programe i radionice. Niihov fokus predstavljaju internationalistička i revolucionarna dokumenta i arhive, sa naglaskom na lokalne istorije pokreta, rodne emancipacije i klasne svesti prkoseći nacionalnim narativima.

PykëPresje čine Sezgin Boynik (1977, RKS), Blerta Haziraj (1994, RKS), Somer Spat (1996, RKS) and Tevfik Rada (1991, RKS).

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – PykëPresje

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Kino ARMATA