Off Season

2021, AL/RO/RKS
Off Season Collective, portrait. Photo © Brigita Antoni
Off Season Collective. Photo © Flaviu Rogojan

Off Season është një kolektiv ndërdisiplinor kuratorësh, menaxherësh kulturorë dhe arkitektë nga Rumania, Shqipëria dhe Kosova. Ata kanë nisur të bashkëpunojnë prej vitit 2019 të prodhojnë ekspozita dhe rezidenca për artistë bashkëkohorë në lidhje me tema si kërkim historik, turizëm kritik, hulumtim dhe prodhim në kontekstin e larmishëm gjeopolitik në rezortet bregdetare të Shqipërisë.

Tanimë kolektivi përbëhet nga: Dan Angelescu, menaxher kulturor dhe kurator, Rumani. Dea Buza, arkitekte dhe dizajnere, Kosovë. Donika Çina, artiste dhe kuratore, Shqipëri, Bianca Oana, shkrimtare dhe producente filmash, Rumani, Flaviu Rogojan, kurator dhe artist, në Rumani dhe Elian Stefa, kurator dhe hulumtues arkitekturor, në Shqipëri.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Off Season Collective

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Grand Hotel Prishtina

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Off Season Collective

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Grand Hotel Prishtina

Past

Event

Baresha – The Tarot Reader

20 → 24.07.2022 19.00-23.00
Korridori i Gjelbër