Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Grand Hotel Prishtina

participants

Off Season

Ndërhyrje artistike – Off Season Collective

Touring exhibition, 2022. © Off Season Collective. Photo © Manifesta 14 Prishtina | Majlinda Hoxha

Pjesëmarrësit e Rezidencës Artistike Off Season – e themeluar prej një kolektivi që eksploron lidhjet e turizmit me zhvillimin dhe trashëgiminë e Europës juglindore – prezantojnë një ekspozitë të punëve të konceptuara si një agjenci turistike në shëtitje.

Exhibition

Abi Shehu & Gerta Xhaferaj “Nekrografi”

13.09.2022 10.00-20.00
Grand Hotel Prishtina

Open Tour

Guida të hapura: Takohemi në Grand Hotel Prishtina!

25.10.2022 10.00-11.30
Grand Hotel Prishtina

Workshop

Punëtoria “Zhvillimi i aftësive të tregimit përmes artit dhe teknologjisë”

11.08.2022 09.30-12.30
Grand Hotel Prishtina