Off Season

2021, AL/RO/RKS
Off Season Collective, portrait. Photo © Brigita Antoni
Off Season Collective. Photo © Flaviu Rogojan

Off Season je interdisciplinarni kolektiv kustosa, menadžera u kulturi i arhitekti iz Rumunije, Albanije i sa Kosova. Sarađuju od 2019. na produciranju izložbi i rezidencija za savremene umetnike na teme kao što su istorijsko istraživanje, kritički turizam, istraživanje i produkcija u kompleksnim geopolitičkim kontekstima albanskih priobalnih turističkih resorta.

Kolektiv trenutno čine: Dan Angelescu (Angelesku), menadžer kulture i kusos, Rumunija; Dea Buza, arhitekta i dizajner, Kosovo; Donika Çina (Čina), umetnica i kustos, Albanija; Bianca Oana (Bjanka), pisac i filmski producent, Rumunija; Flaviu Rogojan, kustos i umetnik, Rumunija i Elian Stefa, kustos i istraživač u polju arhitekture, Albanija.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Off Season Collective

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Off Season Collective

22.07 → 30.10.2022 00.00
Hotel Grand Priština