Majlinda Hoxha

Newly conceived 1984, RKS
The Conference Room, 2016. © Majlinda Hoxha
The Meeting Room, 2016. © Majlinda Hoxha
The Suit, 2016. © Majlinda Hoxha

Majlinda Hoxha (1984, RKS) është një fotografe e lindur në Kosovë. Ajo ka përftuar gradën në Master për Arte të Bukura nga Universiteti i Auckland në Shkollën Elam të Arteve të Bukura në vitin 2008.

Puna fotografike e Majlinda Hoxhës hulumton idenë e zhvendosjes, decentralizimit dhe humbjes. Përmes një gjuhe vizuale të fragmentuar, ajo përdor një set objektesh, imazhesh dhe kujtimesh për të artikuluar procesin e kthimit të shtëpisë në një diçka të huaj dhe dhe të njohures në të panjohur. Hoxha mbetet e interesuar se si e pazakonta e banon vazhdimisht gjuhën estetike dhe se si kujtesa dhe e pavetëdijshmja kontribuojnë në këtë paqartësi.

Ajo punon momentalisht në Prishtinë e ky vend ka ndikim të madh në punën e saj artistike.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Majlinda Hoxha

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Grand Hotel Prishtina

Past

Oaza Programme

Lançimi i Programit të Fotografisë me Vigan Nimanin, Abi Shehun, Majlinda Hoxhën dhe Jochen Rohner

04.10.2022 13.00-00.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese