Majlinda Hoxha

Newly conceived 1984, RKS
The Conference Room, 2016. © Majlinda Hoxha
The Meeting Room, 2016. © Majlinda Hoxha
The Suit, 2016. © Majlinda Hoxha

Majlinda Hoxha. Majljinda Hodža (1984, RKS) je fotograf sa Kosova. MFA diplomu je primila 2008. godine sa Elam škole likovnih umetnosti, Univerziteta u Oklandu (Novi Zeland).

Hodžin fotografski rad ispitije ideje izmeštanja, decentralizacije i gubitka. Kroz vizuelni jezik fragmentacije, ona se koristi nizom objekata, slika i memorija da bi artikulisala proces u kome dom postaje ne-dom a poznato postaje nepoznato.

Trenutno živi u Prištini (Kosovo), koja predstavlja glavni uticaj na njen rad.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Majlinda Hoxha

21.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština