Astrit Ismaili

Newly conceived 1991, RKS
Portrait of Astrit Ismaili (rehearsing 2019 ‘The New Body’). © Astrit Ismaili. Photo © Rinaldo Sata
The New Body, 2018. © Astrit Ismaili. Courtesy of the artist.
MISS, 2020. © Astrit Ismaili. Photo © Alwin Poiana
LYNX, 2022, © Astrit Ismaili. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla

Astrit Ismaili (1991, RKS) është një artist performativ nga Kosova, me bazë në Amsterdam. Puna e tyre artistike shfaq trupat të cilët përbëhen nga realitete materiale dhe imagjinare përmes përdorimit të alter-ego-ve, zgjatimeve e trupave dhe instrumenteve muzikore të veshshme për të trupëzuar mundësi të ndryshme të të qenurit.

Përmes praktikës së tyre, akti i këndimit përdoret për të eksploruar rolin e zërit në kulturën pop dhe në politikat identitare. Interesi qendror i Ismailit është se si ndërtohen dhe interpretrohen trupat përmes shoqërisë bashkëkohore, por gjithashtu se si dëgjohen ato, duke ngritur pyetje mbi se si mund të zërohet në trup politik. Duke hulumtuar politikat e trupit dhe zërit, ata synojnë të shprishin narrativat dominante rreth përfaqësimit, duke imagjinuar mënyra të reja utopiane të mendimit: si trupat banohen apo zënë hapësira.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Astrit Ismaili

22.07 → 30.11.2022 10.00-00.00
Pallati i Rinisë dhe Sporteve

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Astrit Ismaili

22.07 → 30.10.2022 00.00
Pallati i Rinisë dhe Sporteve

Artistic Intervention

Good as Hell: Voicing Resistance

01.01 1970 → 30.10.2022 00.00
Galeria Kombëtare e Kosovës

Past

Performance

LYNX – Astrit Ismaili

22.07.2022 19.00-19.45
Pallati i Rinisë dhe Sporteve

Performance

LYNX – Astrit Ismaili

23.07.2022 19.00-20.00
Pallati i Rinisë dhe Sporteve