Astrit Ismaili

Newly conceived 1991, RKS
LYNX, 2022, © Astrit Ismaili. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla
Portrait of Astrit Ismaili (rehearsing 2019 ‘The New Body’). © Astrit Ismaili. Photo © Rinaldo Sata
The New Body, 2018. © Astrit Ismaili. Courtesy of the artist.
MISS, 2020. © Astrit Ismaili. Photo © Alwin Poiana

Astrit Ismailji (Astrit Ismaili) (1991, RKS) je performativni umetnik sa Kosova, koji je situiran u Amsterdamu. Njegova umetnost uključuje tela koja se sastoje od imaginativnih i materijalnih realnosti, koristeći alter ego, nastavke za telo i muzičke instrumente koje je moguće nositi, a sve kako bi ovaplotio različite mogućnosti postajanja.

Kroz njegov rad, čin pevanja se koristi kao sredstvo istraživanja uloge koju glas igra u okviru pop kulture i politika identiteta. Ismailjijev centralni interes čini ispitivanje toga kako su tela konstruisana i protumačena kroz savremeno društvo, no i kako ih drugi čuju, upitujući tako šta znači da politika tela bude ‘ozvučena’.

Ispitujući politike tela i glasa, on teži da omete postojeće narative u vezi sa reprezentativnošću, zamišljanjem novog i utopijskim načina razmišljanja, kao i kako tela zaposedaju i okupiraju prostor.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Astrit Ismaili

22.07 → 30.11.2022 10.00-00.00
Palata za omladinu i sport

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Astrit Ismaili

22.07 → 30.10.2022 00.00
Palata za omladinu i sport

Artistic Intervention

Good as Hell: Voicing Resistance

22.07 → 30.10.2022 00.00
Narodna galerija Kosova

Past

Performance

LYNX – Astrit Ismaili

22.07.2022 19.00-19.45
Palata za omladinu i sport