Takohemi në Bibliotekën Kombëtare!  

Qëndrimet që mbajmë, rrëfimet që nuk tregojmë.. 

 

Hapësirat: Biblioteka Kombëtare, Fakulteti i Filozofisë, Galeria Kombëtare e Kosovës, Fakulteti i Arteve. 

Si një nga hapësirat më të mëdha publike në Prishtinë, vend për organizim dhe rezistencë, Kampusi Universitar u themelua në vitet 1969-1970 si pjesë e Universitetit të Prishtinës. 

Si një vend edukimi dhe fuqizimi dhe duke luajtur një rol të madh për komunitetet e ndryshme në Kosovë, kjo hapësirë u bë gjithashtu një vend tubimi dhe rezistence, një vend për diskutime politike dhe intelektuale, për të jetuar dhe pushuar nëpër hapësirat e gjelbra të saj. Ky udhë eksploron forma të ndryshme të rezistencës brenda hapësirës publike, duke sjellë idenë e të përbashkëtës në kontekstin politik të Kosovës. 

Kjo guidë do të kalojë nëpër dy hapësira të rëndësishme të Manifesta 14: në ndërtesën ikonike të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës të projektuar nga Andrija Mutnjaković me idenë për të përzier identitetin e mjedisit rural me modernitetin dhe Galerinë Kombëtare, që është institucioni më i rëndësishëm i kulturës vizuale dhe artit bashkëkohor në Kosovë. Në këtë udhë, ne zbulojmë Kampusin mes ndërhyrjeve artistike të ndryshme të Manifesta 14 lidhur me arkivët jo-institucionalë, komunitetet diasporike dhe lëvizjet e rezistencës të mbajtuara në Fakultetin e Filozofisë dhe atë të Arteve.

Mësoni më shumë rreth Guidave të Ndërmjetësuara dhe rezervoni tani: