Otpor koji pružamo, u pričama još nedorečenim 

Univerzitetski kompleks je jedan od najvećih javnih prostora u Prištini, mesto okupljanja i otpora. Osnovan je u periodu 1969–1970. kao deo Univerziteta u Prištini.  

Ovo je mesto obrazovanja i podstreka koje je odigralo značajnu ulogu za niz zajednica na Kosovu. Postalo je i mesto okupljanja i pružanja otpora, mesto političkih i intelektualnih debata, mesto za život i odmor, a sve obavijeno širokim prostranstvima zelenih površina. Ova tura istražuje različite vidove otpora u okviru javnih površina, povezujući ideje u vezi sa poimanjem reči javnog dobra u kosovskom političkom kontekstu.   

Lokacije: Narodna biblioteka, Filozofski fakultet, Narodna galerija Kosova i Fakultet za umetnost.

Ova organizovana poseta prolazi kroz dve važne lokacije Manifeste 14: kultnu zgradu Narodne biblioteke Kosova, koju je projektovao Andrija Mutnjaković sa idejom kombinovanja identiteta ruralnog okruženja sa modernim, i Narodnu galeriju, najprestižniju instituciju vizuene kulture i savremene umetnosti na Kosovu.

Tokom ove ture, otkrivamo Univerzitetski kompleks kroz umetničke intervencije Manifeste 14 u vezi sa neinstitucionalnom arhivom, zajednicama iz dijaspore i pokretima otpora koje će biti postavljene na Filozofskom i Umetničkom fakultetu.

Saznajte više o posredovanim vodičima i rezervišite odmah: