Event

05.09.2022 19.00-20.00

Wheelchair Accessible, WC Available

Kino ARMATA

Negociimi i tregimit: Konstruktet e trashëgimisë si mjete pēr narrativa supreme

Grupi Hulumtues “Identiteti dhe Trashëgimia” nga Universitetet e Berlinit, Weimar, Dessau dhe Erfurt është angazhuar me analizën kritike të ndërtimeve të trashëgimisë që nga viti 2016 përmes hulumtimit të rasteve specifike studimore.
Ky panel diskutimi do të sjellë në dialog përvojën e tyre brenda konteksteve akademike me punën e vazhdueshme të Manifesta mbi risinifikimin e trashëgimisë së Prishtinës dhe rolin që ka arti bashkëkohor në kundërshtimin e narrativave hegjemoniste.
Nëse, sipas fjalëve të Catherine Nichols, shkrimi i historisë nuk duhet t’i lihet më shkencave historike, çfarë roli të ri duhet t’i caktojmë akademisë? Si e sfidojmë historiografinë? Si ta tregojmë historinë ndryshe?
Pjesëmarrësit:
Grupi hulumtues DFG 277 “Identiteti dhe Trashëgimia”
Paul Domela, Shef i Biznesit, Manifesta Biennale
Bekim Ramku, Drejtor i Fondacionit Kosovar të Arkitekturës

Public Program

International Biennial Association – Dita e dyte

21.10.2022 09.00-15.30
Kino ARMATA

Public Program

International Biennial Association – Dita e parë

20.10.2022 09.00-12.30
Kino ARMATA

Event

I Am Breaking My Heart – Performancë audiovizuale

10.10.2022 10.00-21.00
Kino ARMATA