Public Program

20.10.2022 09.00-12.30

Wheelchair Accessible, WC Available

Kino ARMATA

International Biennial Association – Dita e parë

Kemi kënaqësinë t’ju mirëpresim në konferencën e Manifesta 14 Prishtina dhe IBA. Me rastin Konferencës dhe Asemblesë së Përgjithshme të nëntë të International Biennial Association (IBA), Manifesta organizon një konferencë dy ditore që do të hulumtojë në zgjerimin e formatit ekspozues tradicional të bienaleve, do të adresojë bienalet bashkëkohore si mjete për zhvillim edukativ, kulturor dhe shoqëror me fokus në qasjen e orientimit nga komunitetet. Një sërë profesionistësh dhe ligjërues të njohur të botës së artit do të prezantojnë perspektivat e tyre të ndryshme ndërsa do të diskutojnë kolektivisht për modele të reja për bienalet në zona dhe kohë të konfliktit apo të pas-konfliktit.
Konferenca do të mbahet në Kino ARMATA dhe është e hapur për të gjithë!

Shihni programin si në vijim:

E enjte, 20 tetor 2022

Vendi: Kino ARMATA

09.30 – 10.00

Fjalimet e hapjes:

Hoor al Qasimi, UAE, President i International Biennial Association (IBA)

Hedwig Fijen, Drejtore e Manifesta 14 Prishtina

Përparim Rama, Kryetar i Komunës së Prishtinës

Hajrulla Çeku, Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit për Republikën e Kosovës

Hyrje nga Catherine Nichols, Ndërmjetësuese Kreative e Manifesta 14 Prishtina

10.15 – 11.45

Paneli i diskutimit 1

About Alternative Education Models and the Collective Construction of Learning

Rreth një alternative për modelet e edukimit dhe ndërtim kolektiv të mësimit

Folësit: Rina Gosalci, Menaxhere e projekteve të edukimit për Manifesta 14 ; Linda Gusia, Ligjëruese në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Kosovë; Marielsa Castro,  Kuratore e asociuar në Museo Jumex, Mexico City

Hyrja dhe moderimi nga: Zef Paci, Profesor i Historisë së Artit dhe Pikturës në Fakultetin e Arteve Pamore, Universiteti i Arteve, Tiranë, Shqipëri.

12.00 – 12.30

Ligjërues kryesor

Pablo Helguera, artist, performues, autor dhe edukator, NYC

Thursday the 20th of October 2022

Venue: Kino Armata

09.30 – 10.00

Opening Addresses:

Hoor al Qasimi, UAE, President of the International Biennial Association (IBA)

Hedwig Fijen, Director Manifesta 14 Prishtina

Përparim Rama, Mayor of Prishtina

Hajrulla Çeku, Minister of Culture, Youth and Sport of the Republic of Kosovo

Introduction by Catherine Nichols, Creative Mediator Manifesta 14 Prishtina

10.15 – 11.45

Panel Discussion 1

About Alternative Education Models and the Collective Construction of Learning

Speakers: Rina Gosalci, Manifesta 14 Education Projects Manager; Linda Gusia, Lecturer at the Department of Sociology at the University of Prishtina, Kosovo; Marielsa Castro, Associate Curator at Museo Jumex, Mexico City

Introduction and Moderator: Zef Paci Professor of Art History and Painting at the Faculty of Visual Arts, University of Arts, Tirana, Albania

12.00 – 12.30

Keynote speaker

Pablo Helguera, Artist, Performer, Author and Educator, NYC

Public Program

International Biennial Association – Dita e dyte

21.10.2022 09.00-15.30
Kino ARMATA

Event

I Am Breaking My Heart – Performancë audiovizuale

10.10.2022 10.00-21.00
Kino ARMATA

Artistic Intervention

Four Ways from Sundown programi i Kino ARMATA – Filma nga Anna Thew

04 → 06.10.2022 18.00-22.00
Kino ARMATA