Closing Conference

01.01 1970 → 28.10.2022 00.00-11.30

Manifesta 14 Prishtina – Closing Press Conference

Grand Hotel Prishtina © Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla

Join us this Friday from 10.00 for the closing press conference of what has been an amazing edition of Manifesta.

Screening

Programi i Shfaqjes së Filmave në Qendrën për Praktikë Rrëfyese

01 → 30.10.2022 10.00-16.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Closing Event of Manifesta 14 Prishtina

30.10.2022 18.00-21.00
Fabrika e Tullave

Event

Confutatis – nga se janë të bërë heronjtë? Një performancë nga Velimir Zernoski në bashkëpunim me Kolektiv Veternica, Skopje and Trisomija 21, Skopje, Joana Ristesca and Filip Mitrov.

28.10.2022 19.00-20.30
Pallati i Rinisë dhe Sporteve