Za svaku ediciju Manifeste se zasebno prikupljaju sredstva i svaka je ponaosob organizovana od strane mešovitog tima koji čine stalni međunarodni članovi i lokalni eksperti. Manifesta ima kancelarije u Amsterdamu i gradu domaćinu.

Iz glavne kancelariju u Amsterdamu, stalni članovi Manifeste predstavljaju noseći stub upravljanja i produkcije Evropskog nomadskog bijenala. Za svako izdanje Manifeste stalni članovi tima koncipiraju novi projekat sa partnerima iz grada domaćina. Tim Manifeste dugotrajno i detaljno proučava lokaciju kako bi se osiguralo da sinergija između njihovog međunarodnog iskustva i lokalne ekspertize bude ukorenjena kao nasleđe u gradu domaćinu.

Trajanje Manifeste se zasniva na otvorenosti, saradnji i prenosu znanja vođenim kontinuiranom strujom aktivnosti u kojoj istraživanje i inovacije u kustoskoj praksi igraju ključnu ulogu.

Prištinski lokalni tim trenutno čine koordinatori odseka. Ovaj tim će se proširivati kako se bijenale približava.

Organizacija

Hedwig Fijen
Direktorka

Catherine Nichols
Kustoskinja – kreativna medijatorka Manifesta 14

Odseci

BIZNIS
Ovaj odsek čini administrativnu, legalnu i finasijsku osnovu svake edicije, i zadužen je za upravljanje svim finansijskim, HR, legalnim, administrativnim, operativnim i upravljačkim aspektima organizacije.

Paul Domela
Upravnik odseka za biznis i administraciju

Besa Zogaj
Stariji koordinatorka za biznis

Urata Kajtazi
Referent za protokol

Teuta Hodža Jahaj
Manifesta 14 poslovna sekretarica direktorke

Vlera Kupa
Biznis i administrativni referent

RAZVOJ

Odsek za istraživanje i razvoj se bavi pronalaženjem komplementarnih načina finansiranja, i predstavlja bitnu kariku implementacije Manifesta budžeta kroz prikupljanje fondova za Manifesta 14 Priština, ostvarivanje trajnih veza sa međunarodnim i lokalnim javnim i privatnim donatorima, uključujući pojedinačna donatorstva, sponzore i druga partnerstva.

Marieke van Hal
Upravnica odska za istraživanje i razvoj

Arif Muharremi
Menadžer projekta Creative Europe

Rina Gurgule
Koordinatorka za razvoj

Hadis Karatashi
Asistent za razvoj

OBRAZOVANJE

Program obrazovanja i medijacije je kritični deo Manifeste koji proizilazi iz susreta sa lokalnim akterima gradova domaćina, uključujući stanovnike, prosvetare, umetnike, istoričare, aktiviste i udruženja. Tokom svake edicije, program uzima različite oblike no uvek u centar pažnje stavlja publiku i saradnike.

Yana Klichuk
Upravnica odseka za obrazovanje

Erleta Morina
Koordinatorka za obrazovanje

Roni Idrizaj
Menadžer za projekte medijacije

Enes Salaji
Menadžer za organizovanje dešavanja

Njomza Dragusha
Koordinator za istraživanje i obrazovanje

Genta Shabani
Koordinatorka za obrazovanje i medijaciju

Rina Gosalci
Rukovodilac obrazovnih projekata

MARKETING, KOMUNIKACIJE I IZDAVAŠTVO

Odsek za Komunikaciju, marketing i izdavaštvo je zadužen za brend strategiju, odnose sa javnošću i medijska partnerstva, vizuelni i identitet brenda, digitalnu i društvenu komunikaciju i upravljanje, dešavanja, marketing, kao i pravljenje svih publikacija za Manifestu. Ovaj odsek je zadužen kako za internu, tako i za eksternu komunikaciju.

Emilia van Lynden
Upravnica odseka za marketing, komunikacije i izdavaštvo

Nita Deda
Koordinatorka za komunikacije

Sophie Schade
Koordinatorka za promociju

Dardan Hoti
Referent za medije

Blerina Kanxha
Asistent za komunikacije

Qëndresa Zeka
Asistent za digitalne komunikacije

Anna Thornton
Koordinatorka za komunikacije i marketing

Oda Haliti
Koordinatorka za marketing i odnose sa javnošću

Rina Krasniqi
Koordinatorka za izdavaštvo

Adrian Berisha
Koordinator za dešavanja

Simon Kurti
Asistent za komunikacije i marketing

Izet Čučulj
Asistent za promociju

PRODUKCIJA

Odsek za produkciju se nadovezuje na koncipiranje programa i odgovoran je za implementaciju ideja programa u konkretne oblike, a u bliskoj saradnji sa eksternim saradnicima kao što su kustosi- kreativni medijatori, umetnici i učesnici, lokalni akteri i članovi tima.

Tatiana Tarragó
Upravnica odseka za produkciju i programiranje

Carlo Coppola
Stariji koordinator za produkciju

Sara Rodiqi
Asistentkinja kustosa-kreativne medijatorke

Vildane Maliqi
Producentkinja

Vanesa Orana
Praktikant

Dren Maliqi
Koordinator za produkciju

Blerta Hoçia
Koordinatorka za produkciju

Lendita Idrizi
Producentkinja

Rreze Kurteshi
Praktikant

MANIFESTA 14 PRIŠTINA ČLANOVI ODBORA

Hedvig Fijen (Hedwig Fijen), direktorka osnivač Manifesta bijenala
Il Rugova (Yll Rugova),  zamenik predsedavajuće odbora Manifesta 14 Priština
Andrea Kusumano (Andrea Cusumano), bivši odbornik za kulturu grada Palerma
Nils de Ru (Niels de Ru), advokat, partner u advokatskoj kancelariji Allen & Overy LLP
Besa Ljuci (Luci), glavna urednica i osnivač magazina Kosovo 2.0
Vesa Sahatçiu, Savetnica za kulturu gradonačelnika Prištine