Mette Sterre

1983, NL
Seapussy Power Gallore, Abcession (If you don’t know, you don’t grow) 2021. © Mette Sterre . Rijksakademie Open Studio 2021. Photo © Tomek Dersu Aaron.
Seapussy Power Gallore, Abscession (If you don’t know, you don’t grow) 2021. © Mette Sterre / Rijksakademie Open Studio 2021. Photo © Sander van Wettum

Mette Sterre është një artiste shumëdisiplinore. Puna e Sterre kapërcen përkufizimet e fiksuara duke përfshirë dhe tejkaluar perfomanca, instalacione, teknologji digjitale, maska trupore dhe skupltura – potenacialisht duke zgjeruar këtë territor përtej limiteve.
Në ndërveprim me punën e Sterre, audienca është e angazhuar në punën e saj mendore duke bërë bashkë robotikën e butë, modelet si narrativë dhe eksperienca të shkëputura e konfliktuale fizike. Puna e saj eksploron një seri aspektesh fizike e mendore, emocionale dhe sociale përmes ndërthurjes së trupit duke eksporuar se çfarë mund të jemi më shumë se vetëm njerëz.

Puna e Sterre synon t’i japë vlerë asaj çka është zhvlerësuar, si estetikisht edhe konceptualisht. Krijesa në dukje të mbledhura në formulacione kimike dhe hibride – pjesërisht makineri, përbindësha dhe jonjerëz – zaptojnë të njëjtën hapësirë si njerëzit. Kësisoj, krijimet e Sterre vënë në pah dhe i vlerësojnë këto ndryshime duke përfshirë si frikën ashtu edhe ekstazinë.

 

Past

Event

M’falni për teknikalitetet – Mette Sterre, Hana Zeqa dhe Catherine Nichols në bashkëbisedim me Donjetë Muratin

28.07.2022 19.00-20.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Performance

Seapussy Power Galore – Abcession – Mette Sterre

29.07.2022 19.00-19.30
Grand Hotel Prishtina

Performance

Mette Sterre Performance at ‘Seapussy Power Galore – Abcession’

23 → 21.10.2022 17.00-17.30
Grand Hotel Prishtina