Mette Sterre

1983, NL
Seapussy Power Gallore, Abcession (If you don’t know, you don’t grow) 2021. © Mette Sterre . Rijksakademie Open Studio 2021. Photo © Tomek Dersu Aaron.
Seapussy Power Gallore, Abscession (If you don’t know, you don’t grow) 2021. © Mette Sterre / Rijksakademie Open Studio 2021. Photo © Sander van Wettum

Spekulativne fabulacije Mete Stere uvek počinju sa maskama za telo koje ona pravi. Tek kada ove groteskne, neposlušne kreacije postanu druga koža na onima koji ih nose, umetnicina persona se u potpunosti ostvaruje; tek tada njihove priče kreću da nadiru.

Seapussy Power Galore – Abcession (If you don’t know, you don’t grow) uranja kako performera, tako i posmatrača u grguljav podvodni svet koji dahće i grči se, koji se skuplja i širi. Centralna figura Sterinog podvodnog pejzaža je sirena.

Od davnina su ovakvi ljudsko- životinjski hibridi prisutni u mitovima mnogih kultura. Uz svu svoju erotsku moć, oni se obično prikazuju kao felerični i invalidni, kao neprilagođeni, oni koji ne mogu da prežive na kopnu, no koji opet nikada nisu u potpunosti kod kuće ni u vodi.

Stere se suprostavlja ovom narativu kroz povezivanje njene vodene žene sa zalihama vazduha, tako da se ona konačno može osećati u potpunosti kod kuće pod vodom. Sirena se susreće sa kiborgom – i onda?

Mete Štere (Mette Sterre) je multidisciplinarna umetnica. Šterin rad se izmiče fiksnom određenju i definiciji. Njen rad uključuje ali i nadilazi performans, instalaciju, digitalne tehnologije, kostime koje naziva maskama za telo i skulpture – potencijalno se proširujući van svih granica.

U interakciji sa Šterinim radom, posmatrač biva ubačen u njen mentalni proces, okupljajući soft robotiku, šablone kao narative i fizički ometajuće iskustvo. Njen rad ispituje niz fizičkih, mentalnih, emotivnih i društvenih aspekata kroz alteracije tela, i istražuje šta se još može učiniti sa čovekom.

Šterin rad teži da da vrednost obezvređenom, i estetički i konceptualno. Stvorenja koja su naizgled sastavljena u hibridne ili himerične formulacije – delimično mašine, monstrumi ili ne-ljudi – zauzimaju isti prostor kao ljudi. Šterine kreacije zato slave naše različitosti, ujedno uključujući i strah i ekstazu.

„Dozvoli mi da se oporavim.

Ples nije uvek početak,

Unutrašnji plamen nikada nije pobeda.“

Delo

Mette Sterre

Seapussy Power Galore –
Abcession (If you don’t know, you don’t grow), 2021/22

Performans, instalacija, skulptura
Ljubaznošću umetnice uz podršku Mondriaan Fund
i Rijksakademie van Beeldende Kunsten