Lawrence Abu Hamdan

1985, LB
Earwitness Inventory, 2018, Bonniers-Konsthall. Photo © Jean Baptiste Béranger
Earwitness Inventory, 2018, Bonniers-Konsthall. Photo © Jean Baptiste Béranger

Lawrence Abu Hamdan (1958, LB) është një artist dhe hetues zanor. Me instalacione audiovizuale, performaca të ligjërimit, fotografi dhe tekst, ai përkthen hulumtimin e thellë dhe punën hetuese në një eksperiencë plot me ndjeshmëri në hapësirë.

Duke eksploruar ‘politikat e dëgjimit’ dhe rolin e tingullit dhe zërit përbrenda ligjit dhe të drejtave njerëzore, ai shpesh punon me organizata të të drejtave të njeriut dhe prokurorë ndërkombëtarë për ta ndihmuar atë të zotërojë dëshmitë zanore për hetim ligjor dhe historik. Puna e tij lidh bashkë tema të civiles, krimit, njerëzores, martesës, teologjisë dhe mbinatyrshmërisë.

Ai mbrojti temën e tij doktorale në vitin 2017 prej Goldsmiths London dhe është praktikant i asociuar me Forensic Architecture. Atij i është emnuar çmimi Turner Prize, në vitin 2019, të cilin e ndau me Tai Shani, Oscar Murillo dhe Helen Cammock. Ai është i përfaqësuar nga Maureen Paley (Londër) dhe Sfeir-Semler (Beirut).

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Lawrence Abu Hamdan

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Grand Hotel Prishtina

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Lawrence Abu Hamdan

22.07 → 30.10.2022 00.00
Grand Hotel Prishtina