Lawrence Abu Hamdan

1985, LB
Earwitness Inventory, 2018, Bonniers-Konsthall. Photo © Jean Baptiste Béranger
Earwitness Inventory, 2018, Bonniers-Konsthall. Photo © Jean Baptiste Béranger

Lorenc Ab Hamdan (Lawrence Abu Hamdan) (1985, LB) je umetnik i istraživač zvuka. Kroz audiovizuelne instalacije, performanse-predavanja, fotografiju i tekst, on prevodi opširno istraživanje i istraživački rad u afektivna prostorna iskustva.

Ispitujući ‘politike slušanja’ i ulogu zvuka i glasa u okviru pravde i ljudskih prava, često sarađuje sa organizacijama za ljudska prava i međunarodnim tužiteljima kako bi dobio pristup auralnim svedočanstvima za svoja legislativna i istorijska istraživanja. Njegov rad spaja civilne, kriminalističke, ljudske, bračne, teološke i natprirodne teme.

Godine 2017. je stekao zvanje doktora nauka sa fakulteta Goldsmits, Univerziteta u Londonu, i specijalista je forenzičke arhitekture. Nominovan je 2019. za nagradu Turner, koju je podelio sa Tai Šani, Oskarom Murilom i Helen Kamok. Predstavljaju ga Maurin Palej (Maureen Paley, London),

Mor-Šarpontije (Mor-Charpentier, Pariz) i Sfer Semler (Bejrut).

Permanent

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Lawrence Abu Hamdan

22.07 → 30.10.2022 00.00
Hotel Grand Priština