Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Grand Hotel Prishtina

participants

Lawrence Abu Hamdan

Ndërhyrje artistike – Lawrence Abu Hamdan

Earwitness Inventory, 2018, Bonniers-Konsthall. Photo © JeanBaptiste Béranger

Në ndërhyrjen e tij artistike, Lawrence Abu Hamdan prezanton dëshmi akustike dhe objekte të inventarizuara; së bashku këto të fundit shërbejnë si një zëvendësues për një gjuhë tingulli që ne nuk e flasim ende.

Exhibition

Abi Shehu & Gerta Xhaferaj “Nekrografi”

13.09.2022 10.00-20.00
Grand Hotel Prishtina

Open Tour

Guida të hapura: Takohemi në Grand Hotel Prishtina!

25.10.2022 10.00-11.30
Grand Hotel Prishtina

Workshop

Punëtoria “Zhvillimi i aftësive të tregimit përmes artit dhe teknologjisë”

11.08.2022 09.30-12.30
Grand Hotel Prishtina