Genti Korini

Spider’s Envy. 2022. © Genti Korini
Simulation on the axes Nr.5, 2020. © Genti Korini

Genti Korini (1979, AL), puna e tij është e lidhur me gjuhën e modernizmit, ideologjinë dhe implikimet e tyre me vendin e tij të lindjes, në Shqipëri.
Duke ndërthurur pikturën, skulpturën, fotografinë dhe videon, puna e Korinit eksploron procesin dhe estetikën e dizajnit dhe artikulimin e saj në shoqërinë neo-liberale, post-komuniste shqiptare.

Për Korinin, arkitektura shqiptare është e lidhur me mjedisin e një shoqërie në ndryshim dhe me idiologjinë. Përmes punës së Korinit, shikuesit detyrohen të marrin parasysh ndryshimet e formave të dekontekstualizuara si shenja të ndryshimit shoqëror. Puna e Genti Korinit vendoset mes formalizmit dhe komentimit shoqëror, reales dhe virtuales, fizikes dhe digjitales në shoqëritë post-komuniste.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Genti Korini

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Grand Hotel Prishtina