Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

WC Available

Universiteti i Prishtinës, Galeria e Fakultetit të Arteve

participants

ICA-Sofia

Ndërhyrje artistike – ICA Sofia

Projekti Self-splaining (a Triumph of Empathy) [Vetëshpjegimi (Ngadhënjim i empatisë)]transformon Galerinë e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës në një fushë interaktive për komunikim midis artistëve dhe të ftuarve.

Duke u mbështetur në formatin e Institutit InSitu të zhvilluar në vitin 2020 nga Instituti i Artit Bashkëkohor në Sofje, ku artistët jetuan dhe punuan krah për krah në hapësirën e galerisë, projekti bashkon artistë nga Bullgaria dhe përtej: për të treguar, punuar dhe shpenzuar kohë së bashku duke treguar dhe dëgjuar rrëfime me artistë dhe njerëz nga Kosova e gjetiu.

Platforma është pjesë e Projektit Manifesta 14 për Ballkanin Perëndimor: Bashkëprodhimi i hapësirës së përbashkët dhe formësimi i formacioneve të solidaritetit në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Në hapësirën e galerisë, të gjithë pjesëmarrësit shqyrtojnë kolektivisht kushtet dhe dinamikat e fuqisë së bërjes, shfaqjes dhe vështrimit të artit. Njëkohësisht, ata eksplorojnë politikën e hapësirës dhe rolin që narrativa luan në formimin dhe ndërveprimin midis vetes dhe tjetrit.  

 

[me Iskra Blagoeva, Luchezar Boyadjiev, Mitch Brezounek, Mariela Gemisheva, Sophia Grancharova, Pravdoliub Ivanov, Nikola Mihov, Ivan Moudov, Maria Nalbantova, Elena Nazarova, Stefan Nikolaev, Aksiniya Peicheva, Martin Penev, Kiril Prashkov, Antoni Rayzhekov, Aaron Roth, Valentina Sciarra,  Radostin Sedevchev, Kalin Serapionov, Dimitar Solakov, Nedko Solakov, Miryana Todorova, Krassimir Terziev, Dessislava Terzieva, Alexander Valchev]   

Punimi

[me Iskra Blagoeva, Luchezar Boyadjiev, Mitch Brezounek, Mariela Gemisheva, Sophia Grancharova, Pravdoliub Ivanov, Nikola Mihov, Ivan Moudov, Maria Nalbantova, Elena Nazarova, Stefan Nikolaev, Aksiniya Peicheva, Martin Penev, Kiril Prashkov, Antoni Rayzhekov, Aaron Roth, Valentina Sciarra,  Radostin Sedevchev, Kalin Serapionov, Dimitar Solakov, Nedko Solakov, Miryana Todorova, Krassimir Terziev, Dessislava Terzieva, Alexander Valchev]   

Self-splaining (a Triumph of Empathy)) 

2022 

Mundësuar falë artistëve 

Event

Njihuni me artistët: Mitch Brezounek, Aaron Roth, Sophia Grancharova

29.10.2022 11.00-14.00
Universiteti i Prishtinës, Galeria e Fakultetit të Arteve

Event

Bisedë me Radostin Sedevchev përmes Dhomës së Sendeve

07.09.2022 18.00-20.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Bisedë me artistë: Nikola Mihov

20.08.2022 18.00-19.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese