Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

WC Available

Univerzitet u Prištini, Galerija fakulteta za umetnost

participants

ICA-Sofia

Umetnička intervencija – ICA Sofia

Projekat Self-splaining (a Triumph of Empathy) [Samo-objašnjavanje (Trijumf empatije)] transformiše Galeriju Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini u interaktivno polje za komunikaciju između umetnika i gostiju.

Nadovezujući se na format InSitu-Institute koji je 2020. godine razvio Institut za savremenu umetnost – Sofija, gde su umetnici živeli i radili jedni pored drugih u prostoru galerije, projekat okuplja umetnike iz Bugarske i drugih zemalja da prikazuju, rade i provode vreme zajedno pričajući i slušajući priče umetnika i stanovnika sa Kosova i šire.

Platforma je deo projekta Manifesta 14 Prishtina Zapadni Balkan: Co-Producing Common Space and Shaping Formations of Solidarity in the Western Balkans and beyond [Stvaranje zajedničkog dobra i oblikovanje formacija solidarnosti na Zapadnom Balkanu i šire].

U prostoru galerije, svi učesnici kolektivno ispituju uslove i ulogu dinamika moći u nastajanju, prikazivanju i gledanju umetnosti. Istovremeno, oni istražuju politiku prostora i ulogu koju narativ igra u formiranju i interakciji između sopstva, ‘ja’, i drugih.  

[Iskra Blagoeva, Luchezar Boyadjiev, Mitch Brezounek, Mariela Gemisheva, Sophia Grancharova, Pravdoliub Ivanov, Nikola Mihov, Ivan Moudov, Maria Nalbantova, Elena Nazarova, Stefan Nikolaev, Aksiniya Peicheva, Martin Penev, Kiril Prashkov, Antoni Rayzhekov, Aaron Roth, Valentina Sciarra,  Radostin Sedevchev, Kalin Serapionov, Dimitar Solakov, Nedko Solakov, Miryana Todorova, Krassimir Terziev, Dessislava Terzieva, Alexander Valchev] 

Delo

ICA - Sofia
Iskra Blagoeva, Luchezar Boyadjiev, Mitch Brezounek, Mariela Gemisheva, Sophia Grancharova, Pravdoliub Ivanov, Nikola Mihov, Ivan Moudov, Maria Nalbantova, Elena Nazarova, Stefan Nikolaev, Aksiniya Peicheva, Martin Penev, Kiril Prashkov, Antoni Rayzhekov, Aaron Roth, Valentina Sciarra, Radostin Sedevchev, Kalin Serapionov, Dimitar Solakov, Nedko Solakov, Miryana Todorova, Krassimir Terziev, Dessislava Terzieva, Alexander Valchev
Self-splaining (a Triumph of Empathy)  
2022

Ljubaznošću umetnika

U okviru projekta Zapadni Balkan Manifeste 14 Prishtina