ICA-Sofia

1995

Instituti për Art Bashkëkohor – Sofje (The Institute of Contemporary Art – Sofia) është i dedikuar ndaj studimit, kuptimit, promovimet dhe praktikave të arteve pamore të fund shekullit të njëzet dhe fillim shekullit të njëzet e një, për të stabilizuar dhe çuar para dialogun mes kulturave dhe skenave të artit dhe kërkimit të një hapësire për dialog të hapur artistik me të gjithë.

Historia e ICA-Sofje është e rrënjosur në partneritetin profesional mes miqve që pas vitit 1989 ndanë një vizion për të hapur dhe zhvilluar skenën e artit bashkëkohor bullgar.

Qëllimet e ICA-Sofia janë të fokusuara në zhvillimin e artit bashkëkohor në Bullgari në lidhje me botën gjërësisht. Objektivi i tyre kryesor është thellimi dhe fuqizimi konstant i lidhjeve me botën ndërkombëtare të artit – në mënyrë të dyanshme dhe reciproke – duke nxitur dhe lehtesuar dy një linjë të dyanshme, artistësh, kuratorësh dhe kritikësh, projektesh etj. Kjo jo vetëm për të “marrë” me vete shtëpinë tënde/tonën nëpër botë, por edhe për ta sjellë këtë “botë” në shtëpi.

ICA-Sofje ka një seri aktivitetesh të ndryshme duke përfshirë projekte ndërkombëtare dhe vendase për shfaqje, publikime, konferenca, seminare, aktivitete afatshkurtra edukimi, seri leksionesh dhe më shumë.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – ICA Sofia

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Universiteti i Prishtinës, Galeria e Fakultetit të Arteve

Past

Event

Bisedë me Radostin Sedevchev përmes Dhomës së Sendeve

07.09.2022 18.00-20.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Bisedë me artistë: Nikola Mihov

20.08.2022 18.00-19.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Bisedë me artistë: Aksiniya Peycheva

20.08.2022 17.00-18.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese