Petrit Halilaj

Newly conceived 1986, RKS
Very volcanic over this green feather, installation view at Tate St Ives, 2021. © Petrit Halilaj / ChertLüdde, Berlin; kamel mennour, London / Paris. Photo © Tate Photography (Matt Greenwood)
Forget Me Not, 2020–21, installation view at the National Library of Kosovo-3rd Autostrada Biennale, 2021. © Petrit Halilaj and Alvaro Urbano / ChertLüdde, Berlin; kamel mennour, London / Paris. Photo © Tughan Anit
hkrepëtima, performancë, në ish-shtëpinë e kulturës në Runik, 07 July 2018. © Petrit Halilaj / ChertLüdde, Berlin; kamel mennour, London / Paris. Photo © Majlinda Hoxha

Petrit Halilaj (1986, RKS), puna e tij është thellësisht e lidhur me historinë e vendit të tij të lindjes, Kosovën dhe me pasojat e tensioneve kulturore dhe politike në rajon. Ai përdor këto çështje si pikënisje për të krijuar alternativa poetike për të ardhmen. Puna e tij zhvendos marrëdhëniet personale, vendet dhe njerëzit në forma skulpturore, shpesh duke përdorur materiale nga Kosova për të krijuar instalacione hapësinore ambicioze.

Halilaj punon me mediume të ndryshme duke përfshirë skulpturën, vizatimin, tekstin dhe performancën. Praktika e tij mund të shihet si lozonjare dhe ndonjëherë si përpjekje të papërfillshme për t’i rezistuar politikës shtypëse dhe normave shoqërore. Në të vërtetë, puna e tij manifeston gjithë format e lidhjes dhe lirisë. Halilaj i percepton ekspozitat artistika si një mënyrë për të ndryshuar rrjedhën e historive personale dhe kolektive duke krijuar botë komplekse të cilat hapin vend për liri, dëshirë, intimitet dhe identitet.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Petrit Halilaj

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Grand Hotel Prishtina

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Petrit Halilaj

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Grand Hotel Prishtina