Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Grand Hotel Prishtina

participants

Petrit Halilaj

Ndërhyrje artistike – Petrit Halilaj

Forget Me Not, 2021. © Petrit Halilaj and Alvaro Urbano / ChertLüdde, Berlin; kamel mennour, London / Paris. Photo © Tughan Anit

Në ndërhyrjen e tij pjesëmarrëse për Manifesta 14 Prishtina, Petrit Halilaj angazhohet me simbolikën dhe kujtesën kolektive të Grand Hotel duke rimenduar të ardhmen e kësaj ndërtese.

Exhibition

Abi Shehu & Gerta Xhaferaj “Nekrografi”

13.09.2022 10.00-20.00
Grand Hotel Prishtina

Open Tour

Guida të hapura: Takohemi në Grand Hotel Prishtina!

25.10.2022 10.00-11.30
Grand Hotel Prishtina

Workshop

Punëtoria “Zhvillimi i aftësive të tregimit përmes artit dhe teknologjisë”

11.08.2022 09.30-12.30
Grand Hotel Prishtina