Petrit Halilaj

Newly conceived 1986, RKS
Very volcanic over this green feather, installation view at Tate St Ives, 2021. © Petrit Halilaj / ChertLüdde, Berlin; kamel mennour, London / Paris. Photo © Tate Photography (Matt Greenwood)
Forget Me Not, 2020–21, installation view at the National Library of Kosovo-3rd Autostrada Biennale, 2021. © Petrit Halilaj and Alvaro Urbano / ChertLüdde, Berlin; kamel mennour, London / Paris. Photo © Tughan Anit
Shkrepëtima, performancë, në ish-shtëpinë e kulturës në Runik, 07 July 2018. © Petrit Halilaj / ChertLüdde, Berlin; kamel mennour, London / Paris. Photo © Majlinda Hoxha

Petrit Halilaj. Rad Petrita Haljiljaja (1986, RKS) je duboko povezan sa skorijom istorijom Kosova – njegove domovine, i posledicama kulturnih i političkih tenzija u regionu. On se koristi ovim pitanjima kao početnim tačkama za stvaranje alternativne poetike za budućnost. Njegov rad transponuje lične veze, mesta i ljude u vajarske forme, često inkorporirajući materijale sa Kosova kako bi stvorio ambiciozne prostorne instalacije.

Haljiljaj radi sa različitim medijima, uključujući skulpturu, crtež, tekst i performans. Njegova praksa može biti viđena kao razigrana, i povremeno kao profani pokušaj pružanja otpora opresivnoj politici i društvenim normama. Njegov rad zaista teži da proslavi sve forme povezanosti i slobode. Haljiljaj gleda na umetničke izložbe kao na način da promeni kurs individualnih i ličnih istorija, kreirajući kompleksne svetove za slobodu, želju, intimnost i identitet.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Petrit Halilaj

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Petrit Halilaj

22.07 → 30.10.2022 00.00
Hotel Grand Priština