ICA-Sofia

1995

Institut za savremenu umetnost – Sofia je posvećen proučavanju, razumevanju, promociji i praksi vizuelnih umetnosti kasnog XX i ranog XXI veka, ponovnom uspostavljanju i unapređivanju dijaloga između kultura i umetničkih scena i traženju otvorenog umetničkog dijaloga sa svima.

 

Istoriju ICA-Sofia čini profesionalno partnerstvo između prijatelja koji su nakon 1989. delili viziju o otvaranju i razvoju bugarske scene savremene umetnosti.

Ciljevi ICA-Sofia su fokusirani na razvoj savremene umetničke scene u Bugarskoj u odnosu na svet u celini. Njihov primarni cilj čini stalno produbljivanje i jačanje odnosa prema međunarodnom umetničkom svetu – na dvosmeran i recipročan način – pokretanjem i facilitacijom dvosmernog toka umetnika, kustosa i kritičara, projekata itd. Ne samo da se ‘odnese’ svoj/naš dom u svet, već i da se ‘svet’ donese doma.

ICA-Sofia ima širok spektar aktivnosti koje uključuju: međunarodne i lokalne projekte za izložbe, publikacije, konferencije, seminare, kratkotrajne obrazovne aktivnosti, serije predavanja, i više.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – ICA Sofia

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Univerzitet u Prištini, Galerija fakulteta za umetnost