Event

29.10.2022 18.30-19.45

Wheelchair Accessible, WC Available

Galeria Kombëtare e Kosovës

Mbi arkivat. Bisedë me Battina Knaup dhe Hana Halilaj

Performance

You have no idea – Selma Selman

23.07.2022 20.15-20.45
Galeria Kombëtare e Kosovës

Performance

Document Missing: Performance no. 6 (Daughter) – Hristina Ivanoska

23.07.2022 21.00-21.45
Galeria Kombëtare e Kosovës

Performance

Baby Blues – Haveit Collective

23.07.2022 20.00-20.15
Galeria Kombëtare e Kosovës