Sislej Xhafa

Bleta, 2021. © Sislej Xhafa / Galleria Continua. Photo © Gent Onuzi
Sunshine, 2016. © Sislej Xhafa / Galleria Continua. Photo © Nestor Kim

Sislej Xhafa (1970, RKS) i lindur në Pejë, Kosovë e tanimë jeton dhe punon në Nju Jork, Shtete të Bashkuara. Ai është i njohur për investigimin artistik në realitete të ndryshme sociale, ekonomike e politike dhe në kompleksitetin e shoqërisë moderne.

Përgjatë viteve, Xhafa ka theksuar tematika të ndryshme ekonomike dhe sociale në punët e tij. Së fundmi, hulumtimi i tij në fenomenin e turizmit apo ilegalitetin e detyruar kanë përfshirë gjuhë mininale dhe kanë qenë njëkohësisht ironike dhe subverzive. Në këto punime janë përdorur një sërë mediumesh shprehjeje, prej skulpturës tek vizatimi, perfomanca dhe fotografia.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Sislej Xhafa

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Memoriali i Martirëve të Luftës së Dytë Botërore

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Sislej Xhafa

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Memoriali i Martirëve të Luftës së Dytë Botërore