Sislej Xhafa

Bleta, 2021. © Sislej Xhafa / Galleria Continua. Photo © Gent Onuzi
Sunshine, 2016. © Sislej Xhafa / Galleria Continua. Photo © Nestor Kim

Sislej Xhafa. Sisljej Džafa (1970, RKS) je rođen u Peći (Kosovo) a sada živi i radi u Njujorku (SAD). Poznat je po svojim umetničkim istraživanjima koja zadiru u društvene, ekonomske i političke realnosti i kompleksnosti modernog društva.

Tokom godina, Džafa je naglašavao različite ekonomske i društvene teme kroz svoj rad. Njegova nedavna ispitivanja fenomena turizma ili prinudne ilegalnosti minimalno uključuju jezik i istovremeno su ironične i subverzivne. Za ova dela je koristio širok dijapazon medijuma, od skulpture do crteža, performansa i fotografije.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Sislej Xhafa

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Spomen groblje palim borcima

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Sislej Xhafa

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Spomen groblje palim borcima