Sekhmet Institute

Newly conceived 2020, RKS

Sekhment është një NGO e re me bazë në Kosovë që mban emrin e perëndeshës antike egjiptiane të shërimit dhe luftës. Instituti u krijua për të rimenduar një Kosovë të re dhe ndryshe. Sekhmet promovon drejtësinë dhe respektin për të drejtat e njeriut, veçanërisht të minoriteteve dhe të atyre që janë të mënjanuar nga fuqia, përfaqësimi dhe njohja.

Puna e tyre merr formën e hulumtimit dhe prodhimeve kulturore e artistike e gjithashtu në mbrojtje dhe promovim të vetëdijësimit përmes aktiviteteve që targetojnë publikun në përgjithësi. Mes ndërhyrjeve artistike, Sekhmet nxit për drejtësi e liri për të gjithë, veçanërisht duke u fokusuar në të drejtat e grave dhe të komunitetit LGBT+

Permanent

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Sekhmet Institute

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filozofisë

Past

Event

I Am Breaking My Heart – Performancë audiovizuale

10.10.2022 10.00-21.00
Kino ARMATA

Event

LOVE is LOVE is LOVE: Presentation of the mural by Sekhmet Institute

03.08.2022 18.00-20.00
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filozofisë