Sami Mustafa

Newly conceived 1984, RKS/FR
Before the School, Film production of Home Away from Home, 2017. Photo © Sami Mustafa
Film Discussion with Director and Actors, 2021, Sami Mustafa (Artistic Director of Rolling FF, Loreta Bartatovci (Film Director), Daniel Šerifović & Berfina Jašarevićs (Actors), Hana Zylfiu-Haziri (producer). Photo © Faton Mustafa
Ready to witness the story of one of the Balkan series of force returnee, 2017. © Sami Mustafa, Denis Mustafa. Photo © Sami Mustafa

Sami Mustafa (1984 RKS/FR) është një regjisor i pavarur, producent dhe shkrimtar. Puna e tij hulumton memorien dhe rrëfimtarinë e shpesh rikthehet në historitë e fëmijërisë së tij.

Duke kujtuar mbrëmjet e dimrit në shtëpi me familjen e tij, interesimi i Sami Mustafës në rrëfimtari u zhvillua nga rrëfimet e përrallave të romëve nga babai i tij. Këto tregime shpesh kombinojnë folklorin dhe evente që kanë ndodhur realisht dhe karaktere nga jetët e tyre. Pas vdekjes së babait të tij, Mustafa shpreson tanimë të vazhdojë këtë traditë dhe eskperiencë të rrëfimtarisë rome. Përmes punës së tij, Mustafa kërkon të zbulojë rrëfime të patreguara.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Sami Mustafa

22.07 → 30.10.2022 00.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese