Sami Mustafa

Newly conceived 1984, RKS/FR
Before the School, Film production of Home Away from Home, 2017. Photo © Sami Mustafa
Film Discussion with Director and Actors, 2021, Sami Mustafa (Artistic Director of Rolling FF, Loreta Bartatovci (Film Director), Daniel Šerifović & Berfina Jašarevićs (Actors), Hana Zylfiu-Haziri (producer). Photo © Faton Mustafa
Ready to witness the story of one of the Balkan series of force returnee, 2017. © Sami Mustafa, Denis Mustafa. Photo © Sami Mustafa

Sami Mustafa (1984 RKS/FR) je nezavisni filmski stvaralac, producent i pisac. Njegov rad ispituje sećanje i pričanje, sa čestim povratkom pričama njegovog detinjstva.

Prisećajući se zimskih večeri kod kuće sa porodicom, Mustafin interes za pričanje priča se razvio iz kazivanja njegovog oca o romskim narodnim pričama. Ove kaže su često kombinovale narodne priče sa stvarnim dešavanjima i likovima iz njihovih života. Nakon očeve smrti, Mustafa se nada da nastavi tradiciju i iskustvo romskog kazivanja priča. Kroz svoj rad, Mustafa teži tome da otkrije do sada neispričane priče.

Permanent

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Sami Mustafa

22.07 → 30.10.2022 00.00
Centar za Narativne Prakse