Kino ARMATA

2014, RKS

Kino ARMATA është një institucion i rëndësishëm kulturor në Prishinë, një kinema e pavarur e cila promovon kulturën alternative dhe dialogun shoqëror. Kino ARMATA ofron hapësira për filmbërës, artistë, muzikantë dhe shkrimtarë të cilët shtyjnë kufijtë e zhanreve të tyre dhe sfidojnë kufizimet shoqërore.

Përgjatë Manifesta 14 Prishtina, kuratorët e programit të Kino ARMATA të quajtuar For Ways from Sundown (Katër Mënyra nga Perëndi i Diellit) janë – Sezgin Boynik, Alush Gashi and Vigan Nimani – të ciët do të prezantojnë një program ndërdisiplinor duke përfshirë koncerte, shfaqje filmash, punëtori dhe bisedime.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Kino ARMATA

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Kino ARMATA

Past

Artistic Intervention

Four Ways from Sundown programi i Kino ARMATA – Filma nga Anna Thew

04 → 06.10.2022 18.00-22.00
Kino ARMATA

Artistic Intervention

Jean-François Pauvros & Jean-Marc Montera (FR) / Four Ways from Sundown

09.09.2022 21.00-00.00
Kino ARMATA