Edona Kryeziu

Newly conceived 1994, RKS
there are crossroads where ghostly signals flash from the traffic , 2022, © Edona Kryeziu. Photo © Manifesta 14 Prishtina
there are crossroads where ghostly signals flash from the traffic , 2022, © Edona Kryeziu. Photo © Manifesta 14 Prishtina
there are crossroads where ghostly signals flash from the traffic , 2022, © Edona Kryeziu. Photo © Manifesta 14 Prishtina
there are crossroads where ghostly signals flash from the traffic , 2022, © Edona Kryeziu. Photo © Manifesta 14 Prishtina

Sovraniteti i pazgjidhur i Kosovës, këtij vendi që ende i mbetet ta fitojë njohjen e plotë, ka ndikim të thellë mbi shtetasit e saj. Ende mbeten pengesa të rëndësishme për udhëtime. Vizat për të hyrë në Bashkimin Evropian janë të vështira dhe të kushtueshme për t’u marrë. Edhe dërgesa e letrave dhe pakove paraqet sfida të konsiderueshme logjistike. Në veprën e saj, Edona Kryeziu eksploron kushtet gjeopolitike, ekonomike dhe emocionale të pritjes, ku pezullohet parashikimi dhe pritshmëria, si dhe ëndrra e natyrshme për atë pritje. Në sfondin e Hotelit Grand të Prishtinës, fantazma e të cilit pasqyron këtë gjendje të stërzgjatur, Kryeziu pyet se si aleanca transnacionale mund të krijojë urë në ndarjen midis Kosovës dhe ‘Kalasë Evropë’. Kur mënyrat e tjera të shkëmbimit bëhen të paqëndrueshme, kompanitë e autobusëve i mbajnë aktet e thjeshta të dhënies e marrjes. Duke e marrë udhëtimin si simbolin e saj, Kryeziu, e cila i përket diasporës kosovare, reflekton mbi dinamikën e pushtetit dhe përvojën e ndarjes dhe lidhjes. Në dukje mondane, ajo gjen raste të agjencisë individuale dhe pamje të rimëkëmbjes së mundshme.

Praktika artistike ndërdisiplinore e Edona Kryeziut përbëhet nga tregimtaria mes metodave të ndryshme duke përfshirë instalacionet performative, fotografinë dhe videon. Duke punuar në teatër dhe film, praktika e saj bazohet në përthyerjet mes kërkimit arkivor dhe meditimit duke turbulluar realen dhe imagjinaren.

Puna e saj lidhet me pyetje rreth pjesëmarrjes sociale dhe strukturore në realitetet post-kombëtare, narrativat diasporike dhe hapësirat e rezistencës. Duke zbuluar kufijtë e hollë mes përfaqësimit dhe spektaklit, Kryeziu vë në pah atë që na duket e zakonshme dhe gjurmon mënyrat se si e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja ndërlidhen në të.

Punimet

Edona Kryeziu
there are crossroads where ghostly signals flash from the traffic 
2022 

Etiketë: Instalacion multimedial 

Mundësuar falë artistes