Driant Zeneli

No wise fish would escape without flying, 4K courtesy Seven Gravity Collection, 2019. © Driant Zeneli
How deep can a Dragonfly swim under the Ocean, 2021. © Driant Zeneli
How deep can a Dragonfly swim under the Ocean, 2021. © Driant Zeneli
The firefly keeps falling and the snake keeps growing, 4K, 2022. © Driant Zeneli / Fondazione In Between Art Film.
The firefly keeps falling and the snake keeps growing, 4K, 2022. © Driant Zeneli / Fondazione In Between Art Film.
The firefly keeps falling and the snake keeps growing, 4K, 2022. © Driant Zeneli / Fondazione In Between Art Film.

Kërkimi i Driant Zenelit (1983, AL) ripërkufizon idenë e humbjes, utopisë dhe ëndërrimit duke i pozicionuar ato si ide që hapin shteg për mundësi të tjera. Zeneli punon mes formave të ndryshme të prodhimit artistik, nga vizatimi tek filmi e perfomancat.

Për Zenelin, kreativiteti mbështetet në takime të rastësishme. Perfomancat e tij marrin formën e ndërhyrjeve pjesëmarrëse, përgjatë së cilave artisti bashkëkrijon kuptim me audiencën. Në filmat e tij, fuqia dhe historia ndërthuren me narrativat individuale, duke krijuar utopi që tjetërsojnë rendin e natyrshëm të gjërave.

Prej vitit 2008, Zeneli ka nisur një projekt të edukimit përmes artit dedikuar marrëdhënies mes praktikës dhe kërkimit, duke hulumtuar praktika alternative të edukimit dhe krijimit. Zeneli gjithashtu krijon punëtori të rrëfimtarisë për fëmijët duke përdorur mjete elektronike dhe robotike për të krijuar për të krijuar vetëkuptim më të thellë dhe për të inkurajuar lojën imagjinative.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Driant Zeneli

22.07 → 30.10.2022 00.00
Grand Hotel Prishtina

Past

Workshop

Punëtoria “Zhvillimi i aftësive të tregimit përmes artit dhe teknologjisë”

11.08.2022 09.30-12.30
Grand Hotel Prishtina

Event

Kafshët. Na ishte një herë…Në kohën e tashme. Prezantim nga Driant Zeneli

10.08.2022 18.00-19.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese