Anna Bromley

Newly conceived 1971, DE
Detail from Transistorradiosargverstaerker, 2020. © Anna Bromley, Photo © Sandy Volz
Footnote from the series: Laugh of the Hyposubject Collaboration with Brandon LaBelle, 2017. © Anna Bromley / Savvy Contemporary, Photo © Sandy Volz

Përmes punës të krijuar prej një procesi të mirëfilltë, metodave hibride duke përfshirë regjistrimin e historive gojore dhe modifikimin e tingujve të gjetur dhe duke riskenuar fjalime protestash të marra nga arkiva të ndryshme, Anna Bromley ekzaminon mënyrat e përfaqësimit të të folurit dhe shprehurit. Instalacionet e punëve të saj lidhin vizatimet, fotografitë dhe esetë duke i ndërlidhur ato me lexime publike dhe pjesë audioje.

E lindur më 1971 në periferi të Berlinit lindor, Bromley mban titullin në një master të dyfishtë në shkenca politike në Universitetin Humboldt në Berlin in dhe Art në Universtitetin e Arteve të Bukura në Bremen dhe Hamburg. Puna e saj është shfaqur së fundmi në beuys2021 | beuysradio, në Akademinë e Arteve të Botës në Këln, documenta14 në Kasel, në Bienalen e Arkitekturës në Tbilisi dhe Bärenzwin-ger, nGbK, HKW, and SAVVY Contemporary, të gjitha në Berlin.

Ajo ka bashkëredaktuar antologjitë Glossar in-flationärer Begriffe (Fjalori i Termave Infacional, nGbK, Berlin 2013, Goethe-Institut Mexico City 2014) dhe Jokebook (nGbK, Berlin 2015).

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Anna Bromley

22.07 → 30.10.2022 00.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Past

Workshop

Të bërit bashkë të zërave, punëtori e podkastit me Anna Bromley

23 → 31.07.2022 11.00-15.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese