Anna Bromley

Newly conceived 1971, DE
Detail from Transistorradiosargverstaerker, 2020. © Anna Bromley, Photo © Sandy Volz
Footnote from the series: Laugh of the Hyposubject Collaboration with Brandon LaBelle, 2017. © Anna Bromley / Savvy Contemporary, Photo © Sandy Volz

Ana Bromlej (Anna Bromley) ispituje reprezentativne načine pričanja i govorenja kroz hibridne metode zasnovane na samom procesu, uključujući snimanje oralne istorije, modifikaciju pronađenih zvukova, ponavljanje protesnih govora pronađenih po raznim arhivama. Njene instalacije povezuju crteže, fotografije i eseje, preplićući ih sa javnim čitanjima i audio komadima.

Rođena 1971. na periferiji Istočnoj Berlina, Bromlej je studirala na dva fakulteta: političke nauke na Humbolt univerzitetu u Berlinu, i umetnost na Univerzitetu lepih umetnosti u Bremenu i Hamburgu. Najskorije, njen rad je prikazan na beuys2021 | beuysradio, Akademiji umetnosti sveta u Kelnu, u documenta14 u Kaselu, arhitektinskom bijenalu u Tbilsiju, i u Bärenzwin-ger, nGbK, HKW, i SAVVY Contemporary, sve tri u Berlinu.

Ona je jedan od urednika Antologijskog rečnika inflatornih uslova ( Die Anthologies Glossar in-flationärer Begriffe, nGbK, Berlin 2013, Goethe-Institut Mexico City 2014) i Knjige šali (nGbK, Berlin 2015).

Permanent

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Anna Bromley

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Centar za Narativne Prakse

Past

Workshop

Assembling voices, podcast workshop with Anna Bromley

30 → 31.07.2022 11.00-15.00
Centar za Narativne Prakse