Abazi / Greville / Pinchuk

Europe Without Monuments, 2022,© Stanislava Pinchuk / Yavuz Gallery. Photo © Marcello Maranzan. This project is commissioned by Manifesta 14 Prishtina
What is Here, 2022 © Piers Greville. Photo © Marcello Maranzan

Treshja e përbërë nga kuratori Petrit Abazi, artisti performativ dhe piktori Piers Greville dhe artistja Stanislava Pinchuk do të bashkëpunojnë në Manifesta 14 Prishtina.

Kuratori Petrit Abazi (1983, RKS/AUS) lindi në Mitrovicë, Kosovë. Praktika e tij kuratoriale fokusohet veçanërisht në kufijtë (gjeografikë, politikë dhe social) duke duke hetuar se si vizatohen ose fshihen margjinat dhe studion lidhjen e tyre me përvojat e jetuara.

Piers Greville (1972, AU) është një artist bashkëkohor me një studio të praktikës në pikturë dhe perfomancë. Më parë ka qenë një atlet malor e tanimë Piers Greville riviziton këtë aktivitet duke gjurmuar hapësirën e duke përvijuar fizikisht terrenin e më pas manifestuar përmes punës së tij.

Stanislava Pinchuk (1988, UA) është një artiste ukrainase cila punon me data-mapping dhe ndryshimet topografike të zonave të luftës e konfliktit. Puna e saj mbikqyr se si këto hapësira përmbajnë kujtesë dhe se si kthehen në testamente të ngjarjeve politike duke përfshirë vizatime, instalacione, tattoo, filma dhe skulpturë.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Petrit Abazi, Piers Greville, Stanislava Pinchuk

.07 → 22.09.2022 10.00-00.00

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Petrit Abazi, Piers Greville, Stanislava Pinchuk

22 → 30.07.2022 00.00
Lumi Ibër